PrimGAS je ovlašćeni servis za gasne kotlove sledećih proizvođača:

Naše usluge

Naše usluge

Z

Izbor gasnog kotla

u zavisnosti od potreba klijenta, vrste instalacije, površine prostora i dr servis daje prepoporuku za vrstu gasnog kotla koji može zadovoljiti zahtevane uslove.

Z

Puštanje u rad

Prilikom puštanja u rad serviser proverava da li je ispravno izvršena montaža kotla i da li sistem centralnog grejanja funkcioniše. Serviser overava garantni list. Uslovi garancije obično se nalaze na garantnom listu i propisuje ih uvoznik gasnih kotlova. Osim provere ispravnosti sistema serviser daje osnovna obaveštenja o rukovanju kotlom i upućuje na korišćenje uputstva koje je klijent dobio prilikom kupovine gasnog kotla.

Z

Pregled gasnog kotla pre početka grejne sezone

Pregled gasnog kotla pre početka grejne sezone predstavlja oblik redovnog održavanje kako bi se na vreme otklonili problemi ukoliko ih ima.

Z

Popravke gasnih kotlova

Servis vrši sve vrste popravki, poseduje originalne rezervne delove

Z

Godišnji servis gasnog kotla

Godišnji servis ili generalni remont predstavlja vid redovnog održavanja obično ga proizvođači savetuju nakon 5 godine korišćenja. Generalni remont kotla obuhvata sledeće radove:

  • rastavljanje kompletnog kotla
  • čišćenje svih filtera
  • hemijsko čišćenje primarnog izmenjivača toplote – hemijski hladni postupak, ili mehaničko čišćenje ako je u pitanju liveni izmenjivač.
  • provera rada cirkulacione pumpe
  • provera rada ventilatora.
  • sastavljanje kotla i puštanje u rad
  • podešavanje parametara gasnog ventila
Z

Održavanje zajedničkih gasnih kotlarnica u Stambenim Zajednicama

Održavanje zajedničkih kotlarnica u stambenim zajednicama, zgradama. Prema potrebama stanara predlaže se vrsta održavanja koje se detaljno definiše ugovorom, do sada servis ima više potpisanih ugovora ovakve vrste, naravno na obostrano zadovoljstvo klIjenata i servisa.