Servis gasnih kotlova

Dugogodišnje iskustvo, profesionalna usluga !!!

 

PrimGAS - servis gasnih kotlova

Hadži Ruvimova 49/29

21000 Novi Sad

021/6310-373

064/28-29-317

OVLAŠĆENI SERVIS:

office@primgas.com

Hadži Ruvimova 49/29

21000 Novi Sad

021/6310-373

064/28-29-317